احداث زیرگذر ترمینال غرب

کارفرما : سازمان ترمینالهای شهرداری تهران

پروژه : احداث زیرگذر ترمینال غرب (جهت اتصال فازهای 1 و 2 ترمینال غرب- احداث زیرگذر با سیستم دیافراگم دال بطول 24 متر و عرض 10 متر و رمپ و دیوارهای حائل)

انجام خدمات مشاوره و مطالعات مراحل اول ، دوم و سوم و اجرای زیرگذر خیابان دانش در سال 1382

طراحی وب سایت : استودیو هوبان