– خلاقيت و ابتكار مشاور در طرحها و پژوهشهای قبلی

اين مشاور در طرحهاي مختلف خود غالبا از روشهاي ويژه اي استفاده كرده است.

استفاده از روشهای تولید صنعتی و پیش ساختگی ، سیستم با پانلهای بزرگ

سیستم دیوار باربر و تونلی از روشهای مورد استفاده در طرحهای مختلف بوده است.

همچنین در سال 1381 در طرح مقاوم سازي سالن جديد بدنه و مونتاژ شركت سايپا، براي اولين بار از صفحات الياف پليمري مركب براي تقويت پوشش ها استفاده شد، اين روش درمقاوم سازي پلها و مسجد الزهرا نيز ادامه يافت.

مسئله استفاده از ژاكت فلزي و پيش تنيدگي خارجي نيز در بعضي پروژه ها مورد بررسي و طراحي واقع شده است.

طراحی وب سایت : استودیو هوبان