تعریض پل رودخانه شاه چای

کارفرما: شهرداری گلستان

پروژه: تعریض پل رودخانه شاه چای

پل دو قلو با پایه های بتنی به ارتفاع حداکثر 8 متر و شالوده سطحی پاشنه دار و عرشه هر یک به عرض 16 متر مشتمل بر تیرهای پیش ساخته بتن آرمه.

طراحی وب سایت : استودیو هوبان