پل دوقلوی پردیس

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

پروژه: ارزیابی و کنترل طرح پل دوقلوی پردیس ـ آزادراه تهران بومهن

پل مشتمل بر 3 دهانه به طول تقریبی 60+95+60 متر و عرض 12/6 متر دارای دو پایه بتنی به ارتفاع 27 متر.

طراحی وب سایت : استودیو هوبان