پل و راههای دسترسی گدارلندر مسجد سلیمان

کارفرما : شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب نیرو)

پروژه : پل و راههای دسترسی گدارلندر مسجد سلیمان

پل بطول 120 متر شامل سه دهانه 40 متری با ارتفاع حدود 32 متر ، پایه های بتنی و عرشه فلزی بر روی رودخانه کارون

مطالعات مراحل اول ، دوم و سوم در سال 1381 الی 1383 انجام و خاتمه یافت.

 

طراحی وب سایت : استودیو هوبان