مقاوم سازی ساختمان مرکز مخابرات ابوذر

کارفرما : اداره کل مخابرات استان تهران

پروژه : مقاوم سازی ساختمان مرکز مخابرات ابوذر

انجام مطالعات مراحل اول و دوم ساختمان مرکز مخابرات ابوذر شامل ساختمان 6 طبقه به مساحت 4110 مترمربع و اسکلت بتنی واقع در تهران ، میدان شمشیری در سال 1388

طراحی وب سایت : استودیو هوبان