تقویت سالن جدید بدنه و مونتاژ شرکت سایپا

کارفرما : شرکت مهندسی توسعه سایپا

پروژه : تقویت سالن جدید بدنه و مونتاژ شرکت سایپا

مقاوم سازی در 38500 مترمربع سقفهای سالن انجام شده ، استفاده از سیستمهای جدید FRP ، تزریق گروت و چسب اپوکسی ، تقویت ستونها و تیرهای فلزی در سال 1382 و 1383

طراحی وب سایت : استودیو هوبان