لیست پروژه های انجام شده در زمینه ی مقاوم سازی

عناوین پروژه های مقاوم سازی انجام شده 

مدت مبلغ پيمان تاريخ انعقاد پيمان نام كارفرما محل پروژه نــــام پـــــروژه رديف
3 ماه 40000000 خرداد 72 شركت پايدار جهان تهران عملكرد و تهيه طرح تقويت اسكلت بتن آرمه 1
2 ماه 21000000 تير 80 شركت آب و نيرو مسجد سليمان بررسي ، كنترل و تقويت پل فلزي موجود گدارلندر- مسجد سليمان 2
6 ماه 456701200 فروردين 81 شركت كالا و خدمات شهر(شهرداري تهران) تهران مطالعات مرحله اول و دوم كنترل ارزيابي مجتمع تجاري اداري ابريشم 3
3 ماه 310000000 دي 81 شركت مهندسي توسعه سايپا تهران ، جاده كرج طرح تقويت سالن جديد بدنه و مونتاژ شركت سايپا 4
1 ماه 25000000 خرداد 82 سازمان نوسازي استان تهران تهران  كنترل طراحي مدرسه 20 كلاسه شهيد جهاني نسب 5
1 ماه 57465000 آذر 82 شركت عمران تكلار تهران  كنترل طراحي برج بتني نسترن 6
2 ماه 14366250 دي 82 شركت عمران تكلار تهران طرح تقويت پاركينگ طبقاتي برجهاي نسترن و نگين 7
3ماه 280000000 اسفند 82 شهرداري تهران، سازمان ترافيك تهران پروژه مطالعات زيرگذر ترمينال غرب 8
18 ماه 56000000 مرداد83 وزارت راه معاونت ساخت و توسعه جاده تهران رودهن بررسي و كنترل مطالعات مرحله دوم پل كيلومتر 550+5 آزاد راه تهران – رودهن 9
15 ماه 499900000 فروردين 84 شركت قطارهاي مسافري رجاء تهران مطالعات كنترل و ارزيابي عملكرد و طرح تقويت ساختمان مركزي 10
1 ماه 21000000 تير 84 مركز قلب تهران تهران كنترل طراحي و ارزيابي عملكرد ساختمان 7 طبقه جنب مركز قلب تهران 11
كار فعلا متوقف شده 2196106000 تير 84 شركت كنترل مكانيك كيش – شهرداري تهران تهران كنترل مطالعات مرحله اول و دوم مسير طراحي سازه پل و ايستگاههاي منوريل 12
2 ماه 47000000 تير 84 شركت فن آور معادن و فلزات گل گهر كرمان كنترل طراحي و ارزيابي عملكرد منبع آب نيمه مدفون 13
1 ماه 90000000 تير 85 شركت پيروزان صنعت نيكو تهران مطالعات طراحي احداث كارواش 14
8 ماه 870000000 آذر 85 اداره كل نوسازي مدارس استان تهران تهران مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي لرزه اي 12 باب مدرسه مناطق 1 ، 3 و 6 15
يكسال 2500000000 دي 85 مديريت منابع فيزيكي و مجري طرحهاي عمراني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كشور بررسي و ارزيابي سريع آسيب پذيري لرزه اي بيمارستانهاي كشور 16
4 ماه 187000000 آبان 86 شركت مخابرات تهران اداره كل تاسيسات و ساختمان تهران مطالعات مرحله اول بهسازي لرزه اي ساختمان مركز مخابرات ابوذر 17
یکسال 503929800 شهريور معاونت فني عمراني شهرداري كرج كرج مطالعات مرحله اول و دوم پروژه تقاطع غيرهمسطح جاده مخصوص كرج و خيابان ميرالي 18
5 ماه 294000000 فروردين 88 شركت مخابرات تهران اداره كل تاسيسات و ساختمان تهران مطالعات مرحله دوم بهسازي لرزه اي ساختمان مركز مخابرات ابوذر 19
مدت مبلغ پيمان تاريخ انعقاد پيمان نام كارفرما محل پروژه نــــام پـــــروژه رديف
سه سال 643885000 تير 88 اداره كل نوسازي مدارس استان تهران تهران مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي لرزه اي 8 باب مدرسه مناطق 3 ، 4 و 7 20
9 ماه 1400000000 اسفند 89 شركت ساختماني عمران تكلار تهران مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان شماره 21 برج 23 طبقه 21
3 ماه 80000000 اسفند 90 شهرداری گلستان جاده ساوه مطالعات مرحله دوم کنترل و مقاوم سازی پل شاه چای 22
3 ماه 110000000 اردیبهشت 91 حاج آقا موسوی فر تهران مطالعات مرحله دوم کنترل و مقاوم سازی مجتمع مسکونی سپند، 12 طبقه با زیر بنای 12000 مترمربع 23
11ماه 950000000 اسفند 91 معاونت مجری طرح های دولتی وزارت مسکن تهران مطالعات مرحله دوم كنترل و ارزيابي و مقاوم سازی ساختمان پارکینگ طبقاتی مرکز همایش های بین المللی و نظارت 24
10 ماه 1300000000 اردیبهشت 93 شركت مهندسي توسعه سايپا تهران ، جاده كرج طرح تقويت سالن جديد بدنه و مونتاژ شركت سايپا 25
3 ماه 200000000 مرداد 95 شهرداری قرچک تهران – قرچک طرح توسعه و بهسازی  پل 15 خرداد شهرستان قرچک ورامین 26
12 ماه 2500000000 بهمن ماه 97 شرکت ملی گاز نیزار قم طرح بهسازی لرزه ای ایستگاه کنترل فشار نیزار قم 27
2 ماه 1650000000 تیر ماه 98 شرکت مهندسی توسعه سایپا تهران طرح شاسی پرس 100 و 160 تنی 28
2 ماه 3500000000 فروردین ماه 99 شرکت مهندسی توسعه سایپا تهران طرح شاسی پرس 100 و 300 تنی 29
2 ماه 800000000 خرداد ماه 99 شرکت مهندسی توسعه سایپا تهران طرح روسازی بتن غلتکی سایپا لجستیک 30
بوئین زهرا طرح و اجرای نماد فرهنگی شهداء 31
قزوین طرح و اجرای نماد ورزش و سلامتی 31
1 ماه 200000000 مرداد 98 شهرداری قرچک قرچک طرح توسعه پل 15 خرداد قرچک 31
2 ماه 200000000 مرداد 98 شهرداری قرچک قرچک طرح پل های مسیر آرامستان جدید قرچک 31
1 ماه 200000000 مرداد 98 شهرداری قرچک قرچک طرح پل های مسیر آرامستان جدید قرچک

31

طراحی وب سایت : استودیو هوبان