انجام مطالعات و برداشت ارزیابی سریع برای مقاوم سازی

کارفرما : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (مدیریت منابع فیزیکی و مجری طرحهای عمرانی)

پروژه : انجام مطالعات و برداشت ارزیابی سریع برای مقاوم سازی در 8 استان کشور ، قرارداد از سال 1386 شروع شده و در پایان کار میباشد.

 

 

طراحی وب سایت : استودیو هوبان