مدرسه 20 کلاسه

کارفرما : اداره کل نوسازی استان تهران

پروژه : مدرسه 20 کلاسه جهانی نسب

مطالعات سازه ای و کنترل طراحی سازه و تهیه نقشه و دفترچه محاسبات در سال 1382

طراحی وب سایت : استودیو هوبان