مجتمع مسکونی شهرک فجر

کارفرما : بنیاد شهید انقلاب اسلامی

پروژه : مجتمع مسکونی شهرک فجر

انجام خدمات مشاوره ای و اجرایی ، مطالعات مراحل اول و دوم پروژه مجتمع مسکونی شهرک فجر به مساحت تقريبي 130000 مترمربع شامل 1000 واحد مسكوني، مجتمع تجاري به مساحت 7000 مترمربع، مجتمع ورزشي.

این پروژه مربوط به سال 1365 میباشد.

طراحی وب سایت : استودیو هوبان