احداث زیرگذر بطول 76 متر در عرض جاده مخصوص کرج

کارفرما : شهرداری کرج

پروژه : مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع غیرهمسطح جاده مخصوص کرج و خیابان شهید میرالی

احداث زیرگذر بطول 76 متر در عرض جاده مخصوص کرج و به عرض 10 متر و رمپهای دوطرف حدودا بطول 300 متر ، در سال 1388 انجام شده است.

 

 

طراحی وب سایت : استودیو هوبان