احداث پل بر روي رودخانه باقرآباد

کارفرما : شهرداري قرچك

پروژه : جاده كمربندي جنوب ( احداث پل بر روي رودخانه باقرآباد) احداث دو عدد پل هر كدام به دهانه 40 متري و به عرض 35/15 متر در دو باند رفت و برگشت، با پايه هاي بتني و عرشه فلزي از تير ورق ، شروع مطالعات مرداد ماه 1383 و خاتمه مطالعات

طراحی وب سایت : استودیو هوبان